Maskintransport

Maskintransport brukes for å transportere anleggsmaskiner. Hvor mye tonnasje (kapasitet) våre maskinbiler klarer å håndtere er noe som avhenger av antall kolli som lastes opp i maskinbilene. I tillegg har maskinbilene en 9 meter lang plan. Lastes det opp 1 kolli har maskinsemien en lastekapasitet på 34,5t. Samlastes det flere kollier sammen har maskinsemien en lastekapasitet på 24,5t.

Bilbergeren har en lastekapasitet på 12t.

Sidelaster

Sidelaster brukes for å håndtere kontainere opp til 45 fot og ned til 20 fot.

Kontaktperson

For mer informasjon om maskintransport ta kontakt med Robert Schurmeyer.

Robert Schurmeyer

Transportkoordinator maskintransport og sidelaster