Bilpark og utstyr

Vi har biler og utstyr til å utføre de fleste transportoperasjoner, ta kontakt så finner vi løsningen for deg. Bilparken oppgraderes jevnlig for å møte behov i markedet samt for å innfri miljøkravene som bransjen blir pålagt fra EU og regjeringen.

Lastebiler

Kranbiler

Kransemier

Skap- og kapellsemier

Maskin, uttrekk og vanlige åpne semier

Mobilkraner

Selvgående akslinger

Vi har benyttet Royal transport til å frakte våre produkter siden Desember 2020. Transporten består i å transportere hulldekke elementer både kort og langt. Dette kan være et krevende produkt å transportere, da alle mottagere er byggeplasser. Her oppstår det hyppig utfordringer som dårlig tilkomst, endring av leveranse tidspunkter og lengre utsettelser. Vi har også svært strenge krav til verneutstyr og adferd fra våre leverandørene. Dette har Royal løst på en fremragende måte. Royal kjører ca. 2000 lass for oss hvert år og vi er svært fornøyde med leveransen så langt.

Royal Transport AS er en serviceinnstilt leverandør som vi kan stole på. Når oppdragene er bestilt vet vi av erfaring at maskiner og utstyr blir levert til avtalt tid og sted på en sikker måte. I en hektisk hverdag er det viktig for oss at vi har en samarbeidspartner som bidrar til at Ramirent AS har en høy servicegrad til sine kunder. Royal Transport AS er en god representant og samarbeidspartner for Ramirent AS og for våre kunder og prosjekter.

Som er produsent av spesialmoduler for både on- og offshore-næringen er Royal Transport AS blitt en viktig samarbeidspartner for oss i PSW Power&Automation AS. Vi er helt avhengig av god spesialkunnskap samt unike verktøy som traller og biler som kan frakte vårt utstyr helt frem til vår sluttkunde like HEL som det forlot våre produksjonslokaler. Vi ser frem til videre samarbeid i tiden som kommer.

Royal Transport har en betydelig utstyrspark som gjør dem i stand til å håndtere alle oppdrag, store og små. Royal er meget god partner for Kuehne+Nagel og vi har hatt et tett og godt samarbeid gjennom mange år. Vi opplever Royal som kompetent, ærlig og profesjonell.