Lærling i Royal Transport

Vi har åpen søknad for lærlinger. Har du en drøm om å bli yrkessjåfør? Bli lærling hos oss! Vi har høy kompetanse innen transport og har i dag flere lærlinger hos oss. Vi har et bra arbeidsmiljø med hyggelige kolleger, nytt utstyr og konkurransedyktige betingelser.

Royal Transport er en lærebedrift som tar inn lærlinger hvert år. Vi søker lærlinger som har en god innstilling og gode holdninger til sjåføryrket. Vi har ulike typer kjøretøy som gjør at våre lærlinger for en bredd og god innsikt i transport og logistikkbransjen.

Vi er opptatt av at våre lærlinger skal bli godt ivaretatt og inkludert i bedriften fra første dag. Godt samarbeid med blant annet Opplæringskontoret for Service og Samferdsel i Hordaland og Yrkesskoler som tilbyr yrkessjåførutdanning er viktig for oss.
Vi har moderne kjøretøy og mye nytt utstyr så våre lærlinger får utprøvd det beste som er i markedet.

Lærlinger skaper godt miljø og kultur, og det er viktig for oss å få tilført ny lærdom og ungdom som har kunnskap om ny og moderne teknologi.
Vi har jobbet målrettet med lærlinger i mange år, og er stolte av å kunne si at hele bedriften har fokus på god inkludering og opplæring.

Er dette noe for deg? Søk nå.

Kvalifikasjoner

 • Lærevillig
 • ADR sertifikater (ønskelig)
 • Truck førerbevis (ønskelig)
 • Må beherske muntlig og skriftlig norsk

Vi tilbyr

 • Nyere biler og utstyr
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Spennende og utfordrende jobb
 • En trygg og sikker arbeidsplass
 • Variert kjøring
 • AFP ordning
 • Helseforsikring

Dine personlige egenskaper

 • Positiv og serviceinnstilt
 • Selvstendig
 • Ryddig
 • Løsningsorientert

Spørsmål og svar fra Ruben Vågenes

Hvorfor ønskte du å bli lærling hos Royal Transport AS?
Variert med kjøring og hadde en fantastisk utplasseringsperiode i forkant av læretiden.

Hvor lenge har du vert lærling?
Har vert lærling siden august 2022

Hvilke oppgaver har du hos oss?
Hovedsakelig langtransport med semitrailer

Trives du som lærling?
Ja, kunne ikke hatt det bedre!

Vil du anbefale andre å bli lærling i yrkestransportfaget?
Ja, om man ønsker en variert og spennende arbeidsdag!

OSS Hordaland

Link til opplæringskontoret https://transportvest.no