ROYAL TRANSPORT

- Norges ledende innen spesialtransport

Royal Transport er det ledende transportfirmaet i Norge innen spesialtransport. Våre lastebiler er spesialutstyrt for å håndtere alle typer last, inkludert ekstremt tung last. Kan det flyttes – flytter vi det for deg. Våre tjenester utføres alltid til rett tid og på rett plass. Ta kontakt nå for videre oppfølging og befaring!

SISTE NYTT

Innføring av bompenger E-39

I forbindelse med åpningen av ny E-39 mellom Os og Rådal 31.10.2022, ser Royal Transport AS seg nødt til å viderefakturere bompenger på denne strekningen til våre kunder. Det vil bli krevd bompenger for passeringer i begge retninger. Prisen er satt til Kr. 110,- pr passering for lastebil.

Bompengene vil komme som tillegg på faktura.

Varsel om prisjustering fra og med 1. Januar 2022

I henhold til totalkostnadsindeksen for lastebiltransport innfører vi fra og med første januar en generell økning på alle våre priser med 7,6 prosent. Endringer i diesel/energitillegg vil bli månedlig justert på bakgrunn av gjeldende markedspris.

Vi forbeholder oss retten til ytterligere prisjusteringer hvis våre viktigste innsatsfaktorer får en vesentlig økning.

Prisendringen gjelder der kontraktene tillater det.

ROYAL TRANSPORT AS


Idrettsvegen 122
5353 STRAUME
+47 56 31 42 00 | +47 98 22 51 00 (24/7 service)
firmapost@royaltransport.no