ROYAL TRANSPORT

- Norges ledende innen spesialtransport

Royal Transport er det ledende transportfirmaet i Norge innen spesialtransport. Våre lastebiler er spesialutstyrt for å håndtere alle typer last, inkludert ekstremt tung last. Kan det flyttes – flytter vi det for deg. Våre tjenester utføres alltid til rett tid og på rett plass. Ta kontakt nå for videre oppfølging og befaring!

SISTE NYTT

Varsel om prisjustering fra og med 1. Januar 2022

I henhold til totalkostnadsindeksen for lastebiltransport innfører vi fra og med første januar en generell økning på alle våre priser med 7,6 prosent. Endringer i diesel/energitillegg vil bli månedlig justert på bakgrunn av gjeldende markedspris.

Vi forbeholder oss retten til ytterligere prisjusteringer hvis våre viktigste innsatsfaktorer får en vesentlig økning.

Prisendringen gjelder der kontraktene tillater det.

ROYAL TRANSPORT AS


Idrettsvegen 122
5353 STRAUME
+47 56 31 42 00 | +47 98 22 51 00 (24/7 service)
firmapost@royaltransport.no