Bærekraft

Royal Transport er Norges ledende innenfor spesialtransport, siden selskapet tilhører veitransportbransjen, betyr det at det er enda viktigere for oss å redusere vårt miljøutslipp. Ettersom veitransport står for 18 % av de totale utslippene av miljøfarlige gasser i Norge, er det viktig for oss å ha fokus på dette området.

Royal Transport etterstreber for å arbeide på en bærekraftig måte. Derfor legges det innsats for å overholde bærekraftsmål som er en del av vår klima- og utslippsreduksjonsplan og miljøansvar. Dette er med på å redusere vårt karbonavtrykk og dekarbonisere lastebilflåten. Som et ledd i denne planen kan vi tilby lastebilkraner med elektrisk drift på kranen. Vi kan tilby HVO100 på alle våre kjøretøy. Dette reduserer CO2 utslippet inntil 90%. Vi jobber også med utvalgte kunder for å se på muligheten til å elektrifisere bilparken.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling tar for seg 3 dimensjoner som er miljø, sosiale forhold og økonomi målrettet for FNs bærekraftsmål som er med på å ta vare på dagens generasjoners behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Det gjør at vi har satt søkelys på å redusere vårt karbonuttrykk og dekarbonisere sin lastebilflåte. Lastebilsektoren står dag for 6% av de totale europeiske CO2 utslippene.

Miljø

 • Royal transport har oppdatert en av lastebilkranene til å operere elektrisk, gjennom strøm på oppdragelsesplassen eller via strøm bank.

 • Alle lastebilene Royal transport har er av type euro 6 med den nyeste teknologien (BAT) og er dermed lagd for å drives på biodrivstoff.

 • Lastebilene blir vasket i en vaskeplate av tett dekke med avrenning til oljeutskiller, for å unngå forurensing.

 • Alle oljeskift innen Royal Transport blir foretatt av et merkeverksted. Der verkstedet tar vare på oljen og alle filtrene i en tilpasset miljøkontainer som blir tømt av en godkjent innsamler for farlig avfall.

 • Har et kvalitetssystem som sikrer at alle sjåførene og innleide får opplæring i hvordan de kan kjøre så miljøvennlig som mulig.

Sosiale forhold

 • Royal transport er medlem av NLF, Norges lastebileier forbund. Det er en organisasjon som arbeider for å ha lovlig godstransport på veiene på en bærekraftig, samfunnsmessig og miljømessig måte. Noe som gjør at Royal transport er forpliktet til å arbeide ut ifra gjeldende lover og forskrifter. I tillegg at sjåførene skal arbeide på en måte der trafikksikkerheten og miljøet blir tatt hensyn til.

 • Sjåførhåndbok for intern opplæring viser at Royal transport er opptatt av at alle sjåfører får riktig opplæring til å kunne mestre arbeidsoppgavene deres.

 • Verneombudet i Royal transport arbeider for å skape et trygt arbeidsmiljø for arbeidstakerne gjennom helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS).

 • Royal transport er fair transport sertifisert noe som betyr at selskapet blant annet arbeider for å sikre gode sosiale forhold for ansatte. Blant annet ved at fair transport stiller Royal transport krav om å ha en trafikksikkerhetspolicy. Den sier noe om hvordan Royal transport jobber med trafikksikkerhetskultur, opplæring, førerkompetanse og holdninger i trafikken.

 • Åpenhetsloven er en lov som går ut på å fremme selskapets respekt for grunnleggende menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold og sikre tilgang til informasjon. For å fremme dette sender Royal transport informasjonsskriv, der alle ansatte får informasjon om hva som skjer og hva som kommer til å skje fremover. Royal transport har også gjennomført aktsomhetsvurdering som hjelper dem med å unngå og håndtere negative konsekvenser med hensyn til menneskerettigheter, miljø og styresett.

Økonomi

 • Royal transport har i samarbeid med NLF et opplæringsprogram som heter If aktiv sikkerhet. Der de har programmet for blant annet kjøreatferden til sjåførene. Der de sjåførene får opplæring i hvordan riktig kjøreadferd er med på å redusere drivstoffbruk. Noe som gjør at selskapet får økonomiske besparelser. Det er også skadeforebyggende, som gjør at selskapet klarer å unngå skader. Der det vil forekomme både menneskelige og materielle kostnader ved en ulykke/skade, som er med på å øke kostnadene til selskapet.

 • Flåtestyringssystemet til Royal transport er med på å hjelpe selskapet med å redusere kjøretid og og redusere transport uten last. Noe som er med på å gi reduserte kostnader for selskapet samtidig som det er bra for miljøet. Det gjøres ved at flåtestyringssystemet har oversikt over hvor alle lastebilene befinner seg. Noe som gjør det lettere for transportkoordinatorene til å planlegge hvilket oppdrag som skal tildeles til hvilken sjåfør.

 • Royal Transport fokuserer også på å redusere antall kilometer kjørt uten last. Det innebærer at når sjåførene er ferdig med oppdraget, kjører de tilbake med last i lastebilen. Dette er for å spare antall kilometer og drivstoff kjørt uten last.