Helse, miljø og sikkerhet

Trivsel og trygghet er svært viktig for oss. Derfor har vi lagt ned et betydelig arbeid innen helse, miljø og sikkerhet.

Vi benytter SmartDok som alle våre sjåfører har tilgang til via app på sine telefoner til RUH, Kvalitetsavvik og SJA. Alle våre sjåfører tar også en daglig dokumentert kontroll av utstyret de benytter når arbeidsdagen begynner.

I systemet har vi også full oversikt over all dokumentert kompetanse og sertifikater på alle ansatte.

I tillegg har alle ansatte tilgang til HMS håndbok, Sjåførhåndbok og HMS håndbok Straume Kai via appen.

Vår bedrift tror at ulykker kan unngås, og vårt mål er null skader på mennesker. Det er viktig å arbeide kontinuerlig for å forbedre helse, miljø og sikkerhetsresultatene i alle våre aktiviteter.

Alle som arbeider i bedriften er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Bedriftens utvikling og suksess er reflekter av våre presentasjoner innenfor HMS og de ansattes arbeidsmiljø.

Målet er kort – ingen ulykker, personskader eller skader på ytre miljø.

If Aktiv sikkerhet

Høsten 2023 har vi sammen med NLF starte opp med If Aktiv Sikkerhet.

If Aktiv Sikkerhet er et skadeforebyggende og omdømmeprogram som er utviklet for bedrifter som er medlemmer i NLF og kunder hos If Forsikring.
En transportbedrift av høy kvalitet kjennetegnes av få skader, positivt arbeidsmiljø, god miljøprofil og sunn økonomi.

Med prosjektet ønsker vi å oppnå:

  • Være bevisste på hva vi gjør
  • Jobbe for å unngå uhell og ulykker hvor mennesker er involvert
  • Jobbe for å redusere skader på materiell og gods
  • Gjøre Risikovurderinger