Prisjustering 2024

Varsel om prisjustering fra og med 1. januar 2024

Til alle våre kunder.

I henhold til totalkostnadsindeksen for lastebiltransport innfører vi fra og med første januar en generell økning på alle våre priser på 6,2 prosent. Energitillegget vil bli nedjustert fra 01.01.2024 til 3 %, for så å bli månedlig justert på bakgrunn av gjeldende markedspris.

Vi forbeholder oss retten til ytterliggere prisjusteringer hvis våre viktigste innsatsfaktorer får en vesentlig økning.

Prisendringen gjelder der kontrakten tillater det.

Ove Tepstad, Daglig leder