Følgebiltjenester, semitrailere og hengere

Vi tilbyr ulike tilleggstjenester som er til nytte på flere områder.

Følgebiltjenester

Vi har blant annet brønnsemier med uttrekk, jumbosemier med uttrekk og flathengere med uttrekk.

I tillegg har vi to spesialtilpassede tungtrekkere som kan bygges om til ethvert oppdrag. Disse har igjen hengere som kan bygges om til ethvert oppdrag. Begrensningene er det bare underlaget som setter. Utover dette har vi flere store kranbiler og kransemier som kan bistå ved behov.

Royal Transport AS har lang og bred erfaring innen spesialtransport med egen prosjektansvarlig som bistår oppdraget både før og under transporten. I tillegg benytter vi oss av svært dyktige sjåfører til følgebil-oppdrag, samt egen servicebil som bistår ved behov.

Semitrailer

Vår bilpark består av moderne og velutstyrte semitrailere. Vi har for tiden Scania, Volvo, Mercedes og MAN. Kjøretøyene holder høy standard med hensyn til sikkerhet og komfort for våre sjåfører.

Oppdragene er varierte, og vi har i tillegg et førtitalls diverse tilhengere som transporterer alle typer gods. Vi transporterer det meste, kan det flyttes så flytter vi det for deg. Vi har også ulike spesialhengere som kan benyttes til alle typer oppdrag på en trygg og sikker måtte av rutinerte sjåfører.

Bilene våre har faste sjåfører som sørger for at bilene er rene og pene og trafikksikre når de ferdes langs veiene

Hengere

Vi disponerer ca. 40 tilhengere for utføresele av både spesial -og ordinær transport. Kjerrer med 2 og 3 aksels kombinasjon, semitrailer både standard flat traller og jumbo/brønntraller uten uttrekk, og noen med uttrekk på inntil 29 meter. Vi har også traller med kjørebroer og avtakbarhals. Har også kapelltraller med sidedører og skyvetak.

Kontaktperson

For mer informasjon for følgebiltjenester, semitrailere og hengere ta kontakt med Steinar Grindheim.

Steinar Grindheim portrettfoto

Steinar Grindheim

Transportsjef (Transportkoordinator for Norge og utland)