Brakkebiler

Vi påtar oss totaloppdrag med flytting av brakkerigger i kombinasjon til nye bygge- og anleggsprosjekter rundt om i hele landet.

Når store brakkerigger skal flyttes kreves det god planlegging, godt utstyr og erfarne folk. Vi har spesialbygde biler for brakketransport og kranbiler og mobilkraner og ansatte med lang erfaring for denne typen transport.

Kontaktperson

For mer informasjon om brakkebiler, ta kontakt med Arne Dyngeland.

Portrettfoto av Arne Dyngeland

Arne Dyngeland

Terminal og kaidrift (Transportkoordinator for kranbiler og brakkebiler)