Varsel om prisjustering fra 1. januar 2023

I henhold til totalkostnadsindeksen for lastebiltransport innfører vi fra og med første januar en generell økning på alle våre priser med 12 prosent. Diesel/energitillegg, bom og fergekostnader er ikke inkludert i denne prisøkningen og vil bli videreført i dagens praksis for de av kundene dette er gjeldende for. Vi forbeholder oss videre retten til å forhandle om prisjusteringer dersom våre viktigste innsatsfaktorer får en vesentlig økning.