Transport av trommel for kunde på Straume

Transport av wiretrommel fra område på Straume til Straume kai for videre transport med båt. Vekt 35 tonn.