Transport av kompositt-tank fra Bergen til Rådal

Royal Transport transporterte en kompositt-tank fra Skoltegrunnskaien til Forbrenningsanlegget i Rådalen, Bergen.

Tanken var 22 meter lang, hadde en diameter på 4,3 meter og veide 22 tonn. Grunnet høyden måtte tanken plasseres nærmest mulig bakken under transporten. Totalt ble lengden på kjøretøyet 40 meter og veide 72 tonn inkludert kompositt-tanken.