Flytting av Håkonshallen i Rosendal

Royal Transport var i Rosendal for å flytte platehallen til Skålafjæro AS til Årsnes.

Ved hjelp av 2 trekkvogner, 2 x 20 akslinger og lekter fra Eide Marine ble hallen transportert fra A til B. Traverskraner inne i hallen ble ikke demontert før transporten. Et arbeidslag av folk fra Royal reiste inn for å utføre jobben. Det ble gjort mye godt forarbeid og god planlegging av Skålafjæro AS og Royal Transport på forhånd.