Flytt av unit fra Radøy til Fusa

Royal Transport flyttet en VGC cooling-unit fra Radøy til Fusa.

Selve transportetappen ble utført med båt fra Radøy til Fusa. Uniten er 17 meter lang og 6 meter bred. Totalhøyden er 9 meter høy og uniten veier totalt 90 tonn.