Åpenhetsloven

Royal Transport AS skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven.