Innføring av bompenger E-39

I forbindelse med åpningen av ny E-39 mellom Os og Rådal 31.10.2022, ser Royal Transport AS seg nødt til å viderefakturere bompenger på denne strekningen til våre kunder. Det vil bli krevd bompenger for passeringer i begge retninger. Prisen er satt til Kr. 110,- pr passering for lastebil.

Bompengene vil komme som tillegg på faktura.