BILPARK OG UTSTYR

Vi har biler og utstyr til å utføre de fleste transportoperasjoner, ta kontakt så finner vi løsningen for deg
Parken vår består av:

  • Lastebiler
  • Kranbiler
  • Kransemier
  • Maskin, uttrekk og vanlige åpne semier
  • Skap- og kapellsemier
  • Mobilkraner
  • Selvgående akslinger

Bilparken oppgraderes jevnlig for å møte behov i markedet samt for å innfri miljøkravene som bransjen blir pålagt fra EU og regjeringen.

LASTEBILER OG SKAPBILER

BILPARK OG UTSTYR

Royal Transport's maskinpark oppgraderes jevnlig etter behov fra markedet. I dag består maskinparken av kranbiler, kransemier, skapbiler, varebiler, lastebiler, semier, maskinbiler, følgebiler, tungtrekkere, trucker og skidde- og jekkeutstyr.Juni 2009 fikk Royal Transport levert sin første mobilkran.

LASTEBILER OG SKAPBILER

Royal Transport kan tilby flere lastebiler. De fleste er lukkede biler med full sideåpning og lift. Vi har skrapbiler og lastebiler for lokal- og innlandstransport. Bilene brukes også til ekspesser over hele landet.

Vi har også flere boggihengere. Disse har vanligvis lasteplan på 6,5 meter og laster ca. 14,0 tonn.

ROYAL TRANSPORT AS


Idrettsvegen 122
5353 STRAUME
+47 56 31 42 00 | +47 98 22 51 00 (24/7 service)
firmapost@royaltransport.no